Bắp Cải lần này chắc tiêu đời đúng là Già dế non hột

Ngô Kỷ xin hoãn lại và tòa chỉ cho 10 ngày (không tính thứ Bảy và Chủ Nhật.) Ngày 23/10/2019 phải ra tòa lúc 8.30 sáng tại Ward 8, tòa West Court như cũ.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s