Báo Nhân dân chế nhạo chiêu trò chống NQ36 của “Hội đồng thành phố” Wesminster, Hoa Kỳ

Bình luận về đoạn clip được cho là sản phẩm của thành phố Westminster ra nghị quyết “Lên án các thành phần gây rối loạn theo Nghị quyết 36” công bố trên Phố Bolsa TV – một địa chỉ truyền thông của người Mỹ gốc Việt, tường thuật tại chỗ cuộc họp Hội đồng thành phố Westminster (Oét-min-tơ, Mỹ) tổ chức ngày 11-9-2019 vừa qua, báo Nhân dân đã có bình luận đả kích, chế nhạo sâu cay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s