NPH2019_551: Nhà báo NPH phát biểu đề nghị trước HĐTP và nhà báo Khải Đào phỏng vấn

Ngày thứ Tư 9/10/2019 nhà báo đã hùng hồn lên án hội đồng thành phố: Nghị quyết 4953 – yêu cầu rút giấy phép Diễn hành Tết. Sau phần phát biểu của nhà báo NPH trước hội đồng thành phố Westminster nhà báo Khải Đào đã phỏng vấn KBCHN.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s