Tùy viên quân sự tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thay người mới

https://thienhasu2018.com/2019/10/03/nph2019_530-trung-tu-nghia-trang-nguyen-dac-thanh-hai-nhan-vien-toa-dai-su-hoa-ky-tai-ha-noi/

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và bộ vét
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

One thought on “Tùy viên quân sự tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thay người mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s