Tỉ phú Hoàng Kiều chính thức gửi thư thành phố Westminster

THS2018 – Đúng chiến thuật “Tiên Lễ Hậu Binh” và theo thủ tục tuần tự như tiến của luật pháp Hoa Kỳ. Trước tiên thư khiếu nại, sau 25 ngày thành phố không trả lời, luật sư sẽ thông báo lần thứ nhì (không bắt buộc) mà có thể nộp đơn kiện (Summons) lên tòa. THS đăng thông báo theo như “Thông Cáo Báo Chí” của ông Hoàng Kiều để rộng đường dư luận.

Nghị quyết chính thức tố cáo Việt Cộng nằm vùng của 3 nghị viên phản bội cử tri Tạ Đức Trí – Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã có danh số Resolution No 4953. Như vậy những người thưa kiện tại tòa án đã có bằng chứng thuyết phục và căn cứ để thưa kiện. Cho đến giờ phút này ông Nguyễn Phương Hùng Tổng Biên Tập của báo điện tử KBCHN vẫn chưa nhận được hồi âm của thành phố (Tổng quản trị Eddie manfro) về một buổi nói chuyện phải trái trước khi ông NPH chính thức gửi thư giống như trên khi tiến hành thủ tục thưa kiện thành phố Westminster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s