NPH2019_530: Trùng tu nghĩa trang Nguyễn Đạc Thành hại nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội

Nhóm trùng tu nghĩa trang Bình An chưa lo xong người chết đã đi chôn người sống. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

https://thienhasu2018.com/2019/10/03/tuy-vien-quan-su-toa-dai-su-hoa-ky-tai-ha-noi-thay-nguoi-moi/

One thought on “NPH2019_530: Trùng tu nghĩa trang Nguyễn Đạc Thành hại nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s