Nghị quyết loại bỏ Ilhan Omar khỏi Quốc hội đã được phê duyệt

Nghị quyết của tiểu bang Alabama để loại bỏ rân biểu Ilhan Omar khỏi quốc hội Hoa Kỳ đã được phê chuẩn.

Đảng Cộng hòa Alabama kêu gọi các nhà lập pháp loại bỏ Dân biểu Ilhan Omar, D-Trin. ra khỏi Quốc hội sau một loạt các tuyên bố gây tranh cãi, bao gồm cả những nhận xét kỳ thị về Israel và sự ủng hộ của cô ấy về tẩy chay kinh tế chống lại Israel.

GOP của tiểu bang đã thông qua một nghị quyết vào cuối tuần trước tại cuộc họp mùa hè của đảng ở Pennsylvania, kêu gọi phái đoàn quốc hội của họ tới tiến hành quá trình trục xuất đối với nữ dân biểu trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s