U2 Việt Nam 2-0 Trung Quốc với người hùng Tiến Linh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Quả thứ 2

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang chơi thể thao
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s