NPH2019_452: Ai ăn cắp bản quyền iCenema và DVD TSTMCT – P1?

Đàm Vĩnh Hưng đóng thuế cho chính pủ Hoa Kỳ. Người biểu tình chống ĐVH đa số lãnh tiền già, tiền bệnh, tiền trợ cấp từ thuế của dân chúng Hoa Kỳ trong đó có ĐVH. Lại còn đòi “cút xéo ra khỏi “đất nước” của tôi” trong khi mình chưa có quốc tịch Mỹ, ĐVH là công dân Mỹ là sao? Ăn nhờ ở đậu đuổi công dân Mỹ.
TNP đi đêm với CSVN làm DVD TSTMCT. Sự thật phũ phàng.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s