Chuẩn bị thâu thập chữ ký cho việc bãi nhiệm Gang-of-3

THS2018 – Suốt tuần nay Thị trưởng Tạ Đức Trí đã lên các báo đài kêu gọi cộng đồng người Việt đừng ký vào đơn xin bãi nhiệm 3 người Trí – Kimberly – Chí. Không co` lửa sao có khói. Làn sóng phẫn nộ cao trào làm GO3 đang thật sự lo sợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s