NPH2019_371: Truyền thông “sán lãi” – P3 – viết bài quảng bá cho Formosa

Không phải là BTC nhưng “đĩ miệng” từ San Jose đến Atlanta, Georgia bênh và quảng bá cho Quỹ Công Lý cho nạn nhân Formosa JFFV.
Formosa có liên quan đến Tana Thái Hà và Tana Thái Hà vừa bị thua vụ kiện mạ ly. hơn 629 ngàn USD.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s