Chính thức: Tàu HD-8 quay trở lại khu vực Bãi Tư Chính

THS2018 – Như tòa soạn đã dự đoán 1 trong những khả thi là TQ rút ra để lấy thêm nhiên liệu vì làn này không có một lời tuyên bố chính thức từ phía TQ như HD981 năm 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s