Việt Nam xảy ra nhiều

Cái kết nhớ đỠi cho những ngưỠi mải mê sống ảo với điện thoại - 1

Được tắm mát khoái quá nha

Cái kết nhớ đỠi cho những ngưỠi mải mê sống ảo với điện thoại - 3

 Vừa đi xe vừa dùng điện thoại.

Cái kết nhớ đỠi cho những ngưỠi mải mê sống ảo với điện thoại - 5


Suýt “gặp nạn” vì mải nghe điện thoại khi băng qua đường.

Cái kết nhớ đỠi cho những ngưỠi mải mê sống ảo với điện thoại - 7


Chán xe đạp lại muốn đi xe hơi đấy à?

Cái kết nhớ đỠi cho những ngưỠi mải mê sống ảo với điện thoại - 9


Thế này thì “hỏng hết” tường nhà người ta rồi còn đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s