VẠCH TRẦN ÂM MƯU CHIA RẼ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

THS2018 – Bài viết của trang Mặt Trận Đấu Tranh Nhân Dân không nhất thiết phản ánh chủ trương của Thiện Hạ Sự ngoài mục đích rộng đường dư luận trước những luận điệu chống phá đất nước. Cảm ơn.

VẠCH TRẦN ÂM MƯU CHIA RẼ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI, BÔI NHỌ, XÚC PHẠM DANH VÀ DỰ UY TÍN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, GÂY XÓI MÒN LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ——

Mặt Trận Đấu Tranh Nhân Dân

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Một bài viết từ kẻ cầm đầu của một nhóm tổ chức gồm 7 thành viên Live streams và một vài thành viên tạo nick giả để comment với lượng tương tác không quá 30 đến 40 người chưa kể nick ảo, thường xuyên lên không gian mạng Mạo Nhân là Được sự chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước, Hoặc Quân Đội, Tiếm danh cựu chiến binh, giả danh cựu chiến binh, giả danh cán bộ sĩ quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nhằm bôi nhọ hình ảnh của Tổ Chức Chính Trị Xã Hội và Tổ Chức Chính Trị, Tấn công, xúc phạm danh dự và uy tín của Tướng Lĩnh Của Quân Đội Nhân Dân, Đại Biểu Quốc Hội, Những Người Có Công Với Cách Mạng, trong đó trọng yếu là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây chia rẽ Lực lượng Vũ Trang Nhân Dân do Phùng Thị Hà Cầm Đầu , danh sách thành viên của nhóm tổ chức xã hội dân sự này ad đã đưa tin ở Bài Trước.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ảnh tự sướng, kính mắt và cận cảnh
Ảnh 1: Phùng Thị Hà Và Bùi Tiến Lợi.

Gần đây kẻ đầu đàn Phùng Thị Hà đã công khai ra mặt chỉ trích Lực Lượng 47 là Lực lượng kiêm nhiệm của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân trong toàn quân đấu tranh trên không gian mạng chống tư tưởng xấu độc vào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Việc tấn công trực diện vào Lực lượng 47 trên không gian mạng nhằm mục đích bôi nhọ vào toàn thể sĩ quan chính trị của toàn quân, Bà Phùng Thị Hà theo bài viết bà ta cho rằng Lực Lượng 47 đang tiếp tay cho thế lực thù địch vậy hóa ra hiện tại các sĩ quan chính trị của lực lượng 47 trong quân đội đang phản cách mạng hay sao?

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, cận cảnh

Ảnh 2: Phùng Thị Hà Cùng Thành viên Trong Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Của Mình.

Qua sự việc của Bùi Tiến Lợi cho chúng ta thấy rằng sự lồng ghép của Bùi Tiến Lợi nhằm phủ nhận chủ quyền Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động vô cùng gây phẫn nộ trong Quần Chúng Nhân Dân, Trong Ban Ngành, Đoàn Thể, Và Lực Lượng Vũ Trang. Sự đấu tranh cương quyết đối với Phát Ngôn Sai Trái, Đi ngược lại lợi ích của Dân Tộc, Đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng đến An Ninh Quốc Gia, Chủ Quyền Tài Phán, Chủ Quyền Lãnh Thổ Trên Biển của Tổ Quốc là việc làm đúng đắn của mọi lực lượng của mọi ban ngành đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội.

Phùng Thị Hà cho rằng nhóm của bà ta là được sự cho phép của Đảng, Chính Quyền hoặc quân đội nhân dân trên không gian mạng là hoàn toàn bịa đặt, là sai sự thật, nhằm lừa dối những người yêu nước nhẹ dạ cả tin để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của Y. Phùng Thị hà Viết “Một Bộ Phận Của Lực Lượng 47 Xa Rời Tiêu Chí, Hoặc Mất Định Hướng” là một hành vi bôi nhọ cho Lực lượng 47 và Y cũng không đủ tư cách để biết định hướng của lực lượng 47 hoặc ban chỉ đạo 94, hoặc định hướng của Quân Ủy vì đây đơn giản là BÍ MẬT QUỐC PHÒNG thuộc về thông tin nội bộ cấp quốc gia có ảnh hưởng đến An Ninh Quân Đội và An Ninh Chính Trị Quốc Gia.

Kết hợp với hải ngoại

Viết ra đây một lời khó nghe là Phùng Thị Hà chưa đủ tư cách để đề nghị Quân Ủy Trung Ương Hoặc Cấp Ủy Đảng Trung Ương tương đương để làm theo ý của Y, và hơn Nữa Phùng Thị Hà lại chẳng là cái “đinh” gì để đại diện cho tiếng nói của Quần Chúng Nhân Dân hoặc Tổ Chức Chính Trị Xã Hội, lại càng không phải thuộc về Tổ Chức Chính Trị nên cần cảnh giác đến quần chúng nhân dân về Tổ Chức Giả Mạo Tổ Chức Chính Trị Xã Hộ, Giả Mạo Sĩ Quan, Lôi Kéo Những Sĩ Quan Biến Chất, Bất Mãn, Tự Diễn Biến và Tự Chuyển Hóa để bôi nhọ vào Danh Dự và Uy Tin của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân.

Sự việc Phùng Thị Hà Trực Diện đăng tải bài viết có tính chất xuyên tạc, sai trái, gây chia rẽ lực lượng 47 trong toàn quân là hành vi xâm phạm vào An Ninh Quân Đội, Nhằm chuyển hóa tư tưởng, xâm nhập tư tưởng xấu độc vào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Do sự việc liên quan đến Lực Lượng 47 Là Lực Lượng Đấu Tranh Trên Không Gian Mạng của Lực Lượng Vũ Trang đang bị trực diện tấn công và bôi nhọ bởi một nhóm tổ chức xã hội dân sự do Phùng Thị Hà Cầm Đầu, Ad kêu gọi Lực lượng 47 có biện pháp đấu tranh chống luận điệu sai trái của nhóm tổ chức này Trên Không Gian Mạng, Đồng thời kêu gọi các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội, Cơ Quan Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thành Niên, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam đồng thời lên án, phê phán, vạch trần âm mưu của Tổ Chức này cùng với Quần Chúng Nhân Dân thẳng tay vạch mặt âm mưu của tổ chức này trên không gian mạng.

(Mặt Trận Đấu Tranh Nhân Dân)

P/s: Hãy chia sẽ để cộng đồng chung tay tiêu diệt tổ chức diễn biến hòa bình.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản


Ảnh 3 và 4: Bài Viết Và Nội Dung Bài Viết mang Tính Chất Chia Rẽ Trong Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Của Phùng Thị Hà.

Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s