Tổng thống Donald Trump tìm kiếm mối quan hệ Đối Tác.

U.S. Embassy in Hanoi
Hôm qua lúc 19:00 · 

“Chủ đề tuyệt vời cho sự tham gia của chúng tôi vào khu vực này đó là nước Mỹ chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ ĐỐI TÁC chứ không phải sự thống trị.”
#NgoạitrưởngHoaKỳMikePompeo

“The great theme of our engagement is this: where America goes, we seek PARTNERSHIP, not domination.”
#SecretaryofStateMikePompeo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s