Hội đồng thành phố Vi Phạm Đạo luật Brown


OC TRIBUNE VÀO NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2019

https://orangecountytribune.com/2019/07/18/council-makes-brown-act-promises/

SCREEN NÀY SHOT từ trang web của Người Việt – do Jodi Boyd đệ trình – cho thấy (trái sang phải) Thị trưởng Westminster Tri Ta và các thành viên hội đồng Chi Charlie Nguyen và Kimberly Ho tại một cuộc họp.

Bởi Jim Tortolano

Hình do Jodi Boyd cung cấp

Có phải đa số Hội đồng thành phố Westminster đã vi phạm Đạo luật Ralph Brown khi tiến hành hai cuộc họp mà không có thông báo chính xác tại một địa điểm tại doanh nghiệp tư nhân của một trong các thành viên hội đồng (Kimberly Hồ)?

Không có bất kỳ hành vi vi phạm nào, mà Hội đồng vào ngày 10 tháng 7 đã bỏ phiếu để gửi thư trả lời Jodi Boyd, người đã khiếu nại, rằng họ đã cam kết vô điều kiện rằng họ sẽ chấm dứt, hủy bỏ và không lặp lại các hành động như vậy bởi trích dẫn của Boyd.

Đạo luật Brown là một luật về các cuộc họp mở đặt ra các yêu cầu và hạn chế nhất định đối với các cuộc họp của các hội đồng chính phủ của cơ quan công cộng như hội đồng thành phố và hội đồng trường.

Trong thư khiếu nại của Boyd, gửi cho hội đồng, bà đã cáo buộc rằng:

Các cuộc họp của ngày 2 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 chỉ được công khai thông báo cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt
Thông báo công khai không được đăng trên trang web của thành phố.
Thông báo công khai không được đăng tại Tòa thị chính hoặc trong khu vực công cộng.
Có sự tham dự của ba thành viên – Thị trưởng Tri Ta và các ủy viên hội đồng Kimberly Ho và Chi Charlie Nguyen – đại diện cho nhóm đa số hội đồng.
Tại các cuộc họp, các mục trong phạm vi quyền hạn của họ đã được thảo luận.
Các cuộc họp được tổ chức tại doanh nghiệp tư nhân của Hồ, Trung tâm trị mụn gia đình. (Các cuộc họp của Hội đồng thường được tổ chức tại phòng hội đồng trong Trung tâm hành chính).
Số lượng chỗ ngồi tối đa là khoảng 30 ghế gấp, còn hạn chế sự tham dự của công chúng.
Lá thư Boyd yêu cầu hội đồng đa số thành viên “chấm dứt và hủy bỏ” các hành vi vi phạm đã cáo buộc.

Hội đồng Westminster bị lôi kéo vào cuộc chia rẽ cay đắng giữa đa số – Tạ, Hồ và Nguyễn – và thiểu số – Tài Đỗ và Sergio Contreras, và cả năm thành viên là mục tiêu của các kế hoạch bãi nhiệm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s