Trần Thái Văn dùng tiền của PAC Westminster Residents để tấn công Tài Đỗ


Andrew Hoang
 cùng với Tai Do Westminster Citycouncil và 12 người khác.

Van Tran used his PAC Westminster Residents for Fiscal Responsibility to spend $6292.98 US Dollars to send out hit mailers attacking Tai Do during last year election. When confronted with evidence that he was sending out hit mailers to attack Tai Do, Van denied it. Lately he denied that he is the God Father of the Vietnamese American elected officials in Orange County. He said, “Whoever thought that way needs to take psychotic medication.” Really?

Trần Thái Vân đã sử dụng Cư dân PAC Westminster Trách nhiệm tài khóa để chi $6292,98 đô la Mỹ để gửi những lá truyền đơn tấn công ông Tai Do mặc dù không có bị ông Tài Đỗ khiêu khích trong cuộc bầu cử năm ngoái. Khi bị chất vấn TTV chối là không có phải là mình làm. Ngay khi thấy giấy tờ đơn mà ông ta nộp cho báo cáo cho thành phố TTV củng tiếp tục chối cải. 


Đúng là chửi cư dân chúng ta la “Ai nghĩ chuyện đó cần uống thuốc an thần” thiệt.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và văn bản
Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết 'DEMOCRATIC VOTER ALERT! Special Interests are spending thousands get their man man elected to our city council. Republican Tai Do wants you to think he shares our values DON'T BE FOOLED Tai Do. The politician they don't want us to really know. ON NOVEMBER 6TH VOTE REJECT REPUBLICAN DO'
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s