Vận động bãi nhiệm 3 thành viên của hội đồng thành phố Westminster đã bắt đầu

https://voiceofoc.org/2019/07/recall-effort-begins-against-three-westminster-city-council-members/

From left: Westminster Mayor Tri Ta, Councilwoman Kimberly Ho and Councilman Charlie Nguyen at a March 2019 City Council meeting.

WESTMINSTER — Một nỗ lực truất phế đã bắt đầu nhắm vào nhóm đa số 3 nghị viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster, Nam California, Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn và Thị Trưởng Trí Tạ, theo bản tin hôm Thứ Ba 9 thng 7 của báo Voice of OC cho biết. 

“Tôi tôn trọng quyền của cử tri để bắt đầu tiến trình này,” theo ông Tạ nói với tờ báo Voice of OC (Tiếng nói của quận Cam) dù ông nhấn mạnh thêm rằng hồ sơ của ông là một dân cử “trung thực, đạo đức và công bằng vàtự nó đã nói lên rồi.”

Nghị Viên Nguyễn trong một tuyên bố gọi cuộc truất phế là “không may mắn,” ông tin rằng nó sẽ “không có cơ hội thành công.” 

Ông cho biết thêm rằng những người muốn thấy ông rời khỏi chức vụ “đã sai lầm vì không thấy điều gì lợi ích thực sự cho thành phố và cư dân và không thấy thiệt hại mà cuộc truất phế này sẽ mang lại cho thành phố.”

Nghị Viên Hồ không trả lời yêu cầu bình luận. 

Thành phố đã nhận được giấy tờ đòi truất phế các nghị viên , thủ tục đầu tiên được biết như là Notice of Intention (Thông Báo về  Ý Định), vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 7, và giấy tờ này được  Orange County Registrar of Voters kiểm nhận đủ tiêu chuẩn trong cùng này, theo Thư Ký Thành Phố Westminster  Christine Cordon cho biết. 

Điều đó có nghĩa là nỗ lực truất phế theo luật tiểu bang có thể tiến hành. 

Nó là bước đầu tiên tiến tới việc thu thập các chữ ký từ 20% của tổng số cử tri ghi danh của thành phố hay 8,736 chữ ký, theo Cordon cho biết. 

Nếu thu thập đủ chữ ký, thì Hội Đồng Thành Phố sẽ được yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để các cử tri quyết định muốn bãi nhiệm các Nghị Viên Hồ, Nghị Viên Nguyễn và Thị Trưởng Tạ. 

Hiện nay việc đòi bãi nhiệm còn tùy thuộc vào các thành viên của nhóm vận động truất phế, được biết dưới tên “Westminster United,” (Đoàn Kết Westminster) có đáp ứng đúng kỳ hạn nạp đơn được đặt ra bởi Thư Ký Tiểu Bang California trước khi họ có thể tiến hành tiến trình thu thập chữ ký chính thức hay không.

Nhóm vận động truất phế được lãnh đạo bởi ông David Johnson, ủy viên thành phố và là tiếng nói chỉ trích 3 nghị viên của hội đồng thành phố, đã nói qua điện thoại rằng lợi ích trong việc truất phế Nghị Viên Hồ, Nghị Viên Nguyễn và Thị Trưởng Tạ đã bắt nguồn bởi cộng đồng người Việt của thành phố.

Ông nói tiếp rằng, “Đây chắc chắn là nỗ lực cộng đồng toàn diện.”

Johnson cũng cho biết trong một tin nhắn text rằng nhóm vận động truất phế đã làm xong việc gây quỹ cho nỗ lực này, nhưng đã không trả lời khi được hỏi rằng họ đã gây quỹ được bao nhiêu tiền hay họ có kế hoạch gây quỹ bao nhiêu. Trang mạng của nhóm này có một trang đặt ra để nhận các đóng góp. 

Nếu nhóm này gây quỹ hơn 2,000 đô la, thì luật tiểu bang đòi hỏi họ phải báo cáo như là ủy ban tài chánh vận động với tiểu bang và thành phố. Cordon cho biết bà không nhận được bất cứ hồ sơ nào dưới tên của nhóm này.  

Tiềm năng truất phế là kết quả của các cuộc đụng độ công khai giữa nhóm đa số nghị viên — Hồ, Nguyễn và Tạ — và các nghị viên Tài Đỗ, khuôn mặt chính trị mới của thành phố, và Sergio Contreras, là cũng là ứng cử viên chức vụ Giám Sát Quận Cam Địa Hạt 1 tương lai.

Ông Tạ nói rằng cuộc vận động truất phế, nếu được chứng nhận để tổ chức cuộc bầu cử, thì “thành phố không thể gánh nổi chi phí.” 

Chi phí sẽ là từ $333,000 đến  $362,000 nếu cuộc vận động truất phế đã đi tới một cuộc trưng cầu dân ý độc lập đặc biệt , theo các con số được Orange County Registrar of Voters (Hội đồng tổ chức bầu cử quận Cam) cung cấp. Một cuộc bầu cử truất phế mà trùng với cuộc bầu cử sơ bộ Tổng Thống tháng 3 năm 2020 thì chi phí sẽ từ $143,000 tới $167,000.

Nếu đơn yêu cầu truất phế thu thập đủ chữ ký để chứng nhận, thì nó sẽ được chuyển giao cho Hội Đồng Thành Phố tại một cuộc họp hội đồng thành phố.  Luật tiểu bang đòi hỏi Hội Đồng Thành Phố kêu gọi một cuộc bầu cử trong vòng 14 ngày kể từ cuộc họp công cộng đó.

Tạ trong một tuyên bố của mình đã nói các cử tri và những người đứng sau nỗ lực thu hồi đã bị “Do lừa dối bởi Đỗ,” cáo buộc Ủy viên Hội đồng lần đầu tiên làm việc trong thành phố về các tuyên bố sai, tấn công bằng lời nói và bắt nạt trên mạng chống lại ông.

Trong bảy tháng qua, tôi bất ngờ và không thể giải thích được đã trở thành chủ đề của nhiều cáo buộc sai trái từ một thành viên Hội đồng mới, người đã dành thời gian để tìm hiểu tôi hoặc tìm hiểu sự thật, ông Tạ nói thêm.

Đỗ đã nói qua điện thoại hôm Thứ tư, sự việc chỉ là vấn đề thời gian trước khi người dân Westminster quyết định ngồi lại và nói lên mối quan tâm của họ, anh nói thêm rằng trong sáu tháng qua, anh thấy ba thành viên hội đồng đã liên tục hoạt động như họ ngoài luật pháp .

“Tôi là một cuốn sách mở.” Nếu có bất kỳ bằng chứng nào về việc làm sai thực tế, vui lòng trình bày, Đỗ nói.

Brandon Pho is a Voice of OC intern. Contact him at bpho@voiceofoc.org or on Twitter @photherecord.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s