NPH2019_286: Cử tri Westminster tiếp tục thủ tục bãi nhiệm Gang-of-3

Ngày 5 tháng 7, ông David Johnson cho biết thủ tục nộp đơn xin bãi nhiệm nhóm nghị viên Westminster đã thông qua. Những bu78o71c kế tiếp cho trưng cầu dân ý sẽ được thực hiện.

Nhớ đăng ký thêm kênh dự phòng: https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/NPH.KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s