Thủ tướng: Chủ động đối phó, không để mất dân, mất niềm tin, mất chế độ

Dân trí “Xã hội chúng ta là tốt đẹp nhưng vẫn xuất hiện nhiều nguy cơ, cần nhận diện và khắc phục, trong đó nguy cơ tụt hậu là hiện hữu. Mất chế độ cũng vẫn được xác định là một nguy cơ. Vậy nên tinh thần là phải chủ động, không được để nước đến chân mới nhảy, không để mất dân, mất niềm tin, mất chế độ” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các nhà khoa học. 

https://thienhasu2018.com/2019/05/13/bo-sach-lich-su-viet-nam-dai-dien-vien-su-hoc-goi-nguy-quan-nguy-quyen-la-chua-chinh-xac/

Chiều 13/5, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam góp ý cho Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Tiểu ban ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn đóng góp xây dựng chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

Thủ tướng tâm đắc với gợi ý về chiến lược phát triển đột phá, sáng tạo, về việc khơi đậy, truyền cảm hứng sáng tạo, cảm hứng về sự vươn lên của dân tộc, đạt được khát vọng tới các thành phần kinh tế, các tầng lớp xã hội, nhất là với lớp người trẻ rất năng động, giàu khát khao cống hiến.

Thủ tướng: Chủ động đối phó, không để mất dân, mất niềm tin, mất chế độ - 1
Thủ tướng chủ trì hội nghị với các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ý kiến của các nhà khoa học một kênh quan trọng trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng. Có thể thấy nhiều điểm tương đồng trong các ý kiến góp ý với quan điểm của các thành viên Tiểu ban Kinh tế – Xã hội trong các thảo luận từ trước đến nay. Các ý kiến đưa ra cũng đã làm rõ một số vấn đề lớn, vấn đề mới.

Về thực trạng kinh tế-xã hội, qua các ý kiến phát biểu, Thủ tướng nhìn nhận, gam màu sáng vẫn là phổ biến, chủ đạo. Mặc dù vẫn còn những đốm đen nguy hại và mong các nhà khoa học góp ý làm sao để nhân những điểm sáng này lên.

“Xã hội chúng ta là tốt đẹp nhưng vẫn xuất hiện nhiều nguy cơ, cần nhận diện và khắc phục, trong đó nguy cơ tụt hậu là hiện hữu. Nếu không tự vươn lên, không có khát vọng dân tộc để xây dựng đất nước thì sẽ tụt hậu so với thế giới, với khu vực. Mất chế độ cũng vẫn được xác định là một nguy cơ. Vậy nên tinh thần là phải chủ động, không được để nước đến chân mới nhảy, không để mất dân, mất niềm tin, mất chế độ” – Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, người Việt Nam luôn có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đã từng nhiều lần vượt qua nguy cơ, thách thức, những điểm ngăn trở để đưa đất nước phát triển.

Thủ tướng đánh giá, các ý kiến nêu ra tại hội nghị hôm nay có thông tin mới, sát thực tế, chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc, nhiều định hướng tháo gỡ, đặc biệt là lối ra cho phát triển. Thủ tướng mong sẽ có những đóng góp hơn nữa về những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ cho thời gian tới.

Thủ tướng cũng tán thành với những phân tích cho rằng một động lực phát triển nhanh và bền vững là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, hoài bão của dân tộc. Vấn đề công nghệ, nông nghiệp nông thôn, du lịch là những lĩnh vực nhiều tiềm năng, trong đó, công nghệ và doanh nghiệp công nghệ là lối ra cho sự phát triển nhanh, bền vững. 

Thủ tướng cho biết, Tiểu ban cũng sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học góp ý trong quá trình xây dựng văn kiện. Thường trực Tiểu ban sẽ đặt hàng một số nhà khoa học có mặt hôm nay theo chuyên đề để nghiên cứu sâu hơn.

P.Thảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s