NPH2019_194: Hội luận với GS Nguyễn Mạnh Cường – P2

Vấn đề thời sự không chủ đề về Việt Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại.
Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường vẫn tiếp tục ngày thứ Ba hằng tuần.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s