(TTV) 66 năm – Quốc dân Đại hội Tân Trào

Đình Tân Trào thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang – địa danh có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Tại đây, ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội đã họp với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đến từ 3 miền Bắc – Trung – Nam và cả kiều bào ta ở nước ngoài, thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Quốc dân Đại hội Tân Trào đã thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước, quyết định vận mệnh của cả dân tộc.

Đình Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (từ ngày 16 đến 17-8-1945), bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. – Ảnh: TQĐT

Quốc dân Đại hội Tân Trào, về bản chất chính là Quốc hội ngày nay. Đây là lần đầu tiên nước ta thực hiện dân chủ đối với việc cử ra người đứng đầu đất nước sau hơn 1000 năm trải qua chế độ phong kiến. Quốc dân Đại hội Tân Trào được ví như Hội nghị Diên Hồng cách mạng, tức là hỏi ý kiến của toàn dân về những vấn đề trọng đại của đất nước. Khi đưa ra chủ trương triệu tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: Đó phải là một cơ cấu đại biểu cho sự chân thành, đoàn kết và hành động nhất trí của toàn thể quốc dân ta để tạo nên sức mạnh dân tộc bên trong và tranh thủ ngoại viện của quốc tế. Quốc dân Đại hội Tân Trào thể hiện tư tưởng pháp quyền rất cơ bản của một nhà nước do dân làm chủ, tức là phát huy quyền dân chủ.


66 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của Quốc dân Đại hội Tân Trào vẫn còn nguyên giá trị, người dân quyết định vận mệnh của đất nước mình và quyết định người thay mặt cho mình để điều hành đất nước.


Quốc dân Đại hội Tân Trào là tiền đề để nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu Đại biểu Quốc hội Khóa I. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt vĩ đại đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ mới – Thời kỳ Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.


Quốc dân Đại hội Tân Trào vẫn mãi là hình ảnh tiêu biểu, là điểm nhấn quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám năm 1945./.

P.v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s