KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (07/04/1907-07/04/2019) – NGƯỜI CHIẾN SỸ CÁCH MÊ KIÊN TRUNG, MỰC MỰC HẾT LÒNG VÌ NƯỚC VÌ DÂN

Hào Khí Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s