NPH2019_186: Báo Tiếng Nói Quận Cam viết về mâu thuẫn nghị viên hội đồng thành phố Westminster

https://voiceofoc.org/2019/04/newly-elected-westminster-councilman-clashes-with-peers-over-ethics-and-transparency/

https://thienhasu2018.com/2019/05/07/westminster-lai-hoan-thao-luan-quy-tac-dao-duc-cho-dan-cu/


Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s