MXH2019_025: Facebooker Phùng Nên dập phản động

Lưu ý ngôn ngữ khá mạnh bạo và nhạy cảm
Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới màn hình.
https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc
https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s