BẢN TIN THỜI SỰ 08H NGÀY 25/3/2019

NỘI DUNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH: – CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THĂM CHÍNH THỨC MAROC, PHÁP – KHO DẦU CHÁY DỮ DỘI Ở VÙNG VEN TP HỒ CHÍ MINH – TÀU DU LỊCH NA UY GẶP SỰ CỐ CẬP BẾN AN TOÀN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s