NPH2019_154: Nhận định sau buổi họp khẩn cấp của hội đồng thành phố Westminster

Trước “áp lực” của dư luận Thị trưởng Tạ Đức Trí đã kêu gọi một buổi họp khẩn cấp để quyết định thu hồi Nghị quyết 4935.
Nhà báo NPH là người duy nhất đã phát biểu ý kiến yêu cần thu hồi Nghị quyết “Tháng của người Mỹ Gốc Việt.” Nguyên văn bài phát biểu của nb NPH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s