BTC confirms với LS Hoàng Duy Hùng địa điểm & ngày giờ buổi hội luận San Jose Thứ Bảy ngày 6/4/2019.


Kính gửi LS Hoàng Duy Hùng,

Ban Tổ Chức trân trọng thông báo buổi hội luận chính trị San Jose ngày 6 tháng 4, 2019 đã được đăng ký và sắp đặt tại trụ sở:

Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ (Vietnamese American Community Center)
2072 Lucrecia Ave
San Jose, CA 95122
Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ, Vietnamese-American Community Center

Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ, Vietnamese-American Community Center★★★★☆ · Community center · 2072 Lucretia Ave

Thời gian hội luận từ:   11AM – 2PM

Với bản tin này, mọi chuyện đã được phúc đáp và thơì gian, địa điểm đã được xác định, BTC quyết không hủy bỏ hay thay đổi buổi hội luận tại San Jose Thứ Bảy ngày 6 tháng 4, 2019.
 Tuy nhiên, nhận định sự hiện diện của LS tại San Jose là sự kiện lớn và cũng liên quan đến nhu cầu cần giải quyết những ân oán, mâu thuẫn, hiềm khích mang tính chất riêng tư cá nhân. Nếu có những cơ quan truyền thông, báo chí, hội đoàn, cá nhân hay tập thể cá nhân nào muốn thách thức, mời gọi đối thoại, tranh luận riêng với LS tại San Jose thì đó là quyền quyết định riêng của LS, không liên quan đến việc buổi hội luận chính thức ngày 6/4/2019 đã được sắp đặt với Ban Tổ Chức. 

Xin LS hãy sắp xếp để lộ trình tham dự buổi hội luận được tốt đẹp. Xin LS liên lạc trực tiếp với Chris Le để nhận sự hỗ trợ hay biết chi tiết cho buổi hội luận.  

Ban Tổ Chức trân trọng được đón tiếp LS tại San Jose. 

Kính gửi,

Chris Le
CM Magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s