NPH2019_145: Diễn viên Ngô Thanh Vân điệp viên xuất sắc?

Thị trưởng Tạ Đức Trí rơi vào mê hồn trận Ngô Thanh Vân – Đàm Vĩnh Hưng – Thu Phương hay là bất công với Hưng và Phương chỉ vì mê gái?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s