MXH2019_023: Vũ Hoài Mỹ NK chỉ là con dòi

Video này được Phố Bolsa TV phát hành năm 2013, đánh dấu cuộc đời đâu tranh của NK bị biến chất thành “trâu đánh” (ứng vào tên Phan Tấn Ngưu).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s