NPH2019_144: David Lê là ai – khắc tinh mới của Chí Phèo Bolsa cuốc

Thêm một người đứmg lên vạch mặt con giòi NK. Sự thật luôn luôn tồn tại theo năm tháng. Nếu là người liêm sỉ Chí Phèo nên tìm đường “xuất ngoại”.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s