13/03/1975: Ban Mê Thuột thất thủ

Posted on 13/03/2019 by HongLoan

Nguồn: Ban Me Thuot fallsHistory.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1975, Ban Mê Thuột, thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên, rơi vào tay quân đội Bắc Việt.

Cuối tháng 01 năm 1975, chỉ hai năm sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện theo Hiệp định Hòa bình Paris, Bắc Việt đã phát động Chiến dịch 275. Mục tiêu của chiến dịch này là giành lấy Ban Mê Thuột ở Tây Nguyên. Trận chiến bắt đầu vào ngày 04 tháng 03 và Bắc Việt đã nhanh chóng bao vây thành phố với năm sư đoàn chính, cắt đứt nó khỏi sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Khi tình hình trở nên rõ ràng rằng lực lượng cộng sản sẽ chiếm thành phố và có thể là toàn tỉnh, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định rút lực lượng của mình để bảo vệ các khu vực đông dân có tính chiến lược hơn ở phía nam. Theo đó, ông ra lệnh cho các lực lượng ở Tây Nguyên rút lui khỏi vị trí của họ.

Từ bỏ Pleiku và Kontum, các lực lượng Nam Việt Nam bắt đầu di chuyển ra hướng biển, nhưng điều bắt đầu như một cuộc rút quân có trật tự đã nhanh chóng biến thành hoảng loạn và các lực lượng này nhanh chóng tan rã. Bắc Việt đã thành công ở cả Tây Nguyên và xa hơn về phía bắc tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Quân đội Nam Việt Nam sớm sụp đổ trong vai trò là một lực lượng chiến đấu vững chắc trong khi quân Bắc Việt tiếp tục tấn công vào Sài Gòn. Việt Nam Cộng hòa đầu hàng vô điều kiện trước Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 và chiến tranh kết thúc.

10/03/1975: Lực lượng cộng sản bao vây Ban Mê Thuột

Posted on 10/03/2018 by Kim Phụng

Nguồn: Communists surround Ban Me Thuot, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1975, lực lượng Bắc Việt đã bao vây và tấn công thành phố Ban Mê Thuột khi những trận đánh bắt đầu bùng nổ ở Tây Nguyên. Được phát động vào cuối tháng 01/1975, chỉ hai năm sau khi lệnh ngưng bắn được thiết lập theo Hiệp định Paris, hành động này là một phần của Chiến dịch 275 (Chiến dịch Tây Nguyên) của Bắc Việt.

Trận đánh Ban Mê Thuột bắt đầu vào ngày 04/03, khi Bắc Việt bao vây thành phố với năm sư đoàn tấn công chính và đã hoàn toàn cắt đứt mọi hỗ trợ từ bên ngoài. Sư Đoàn 23 của miền Nam bị áp đảo về quân số và nhanh chóng rơi vào tay lực lượng cộng sản.

Khi tình hình trở nên rõ ràng rằng lực lượng cộng sản sẽ chiếm thành phố và có lẽ là toàn tỉnh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định thu hồi lực lượng của mình để bảo vệ các khu vực đông dân hơn. Theo đó, ông ra lệnh cho lực lượng ở Tây Nguyên rút khỏi vị trí của họ.

Từ bỏ Pleiku và Kontum, quân đội miền Nam bắt đầu tiến ra biển, nhưng những gì khởi đầu như một cuộc rút quân có trật tự đã nhanh chóng biến thành hoảng loạn, và quân đội miền Nam nhanh chóng tan rã.

Lực lượng miền Bắc đã thành công ở cả Tây Nguyên và xa hơn về phía bắc – ở Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Trong khi miền Nam sớm tỏ ra thất bại, quân Bắc Việt tiếp tục tấn công đánh vào Sài Gòn. Nam Việt Nam đã đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30/04.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s