Ngô Kỷ trốn lính nhưng đeo “SAO” (quả Tạ)

Năm nay năm con heo (Ngô Kỷ) nên bị trúng thuốc Thiên Hạ Sự giờ đến lượt David Lee đưa ra hành tỏi, ớt, chanh, đường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s