Triều Tiên họp báo lúc nửa đêm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Tiếng Việt’
Advertisements

One thought on “Triều Tiên họp báo lúc nửa đêm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai”

  1. Không khó để nhận ra Mỹ âm mưu gì với Triều Tiên trong chiêu bài “phi hạt nhân”
    Trong đàm phán vừa qua tại Hà Nội, Mỹ muốn “gói” 2 vấn đề là phi hạt nhân hoá và gỡ bỏ lệnh cấm vận làm một, còn Triều Tiên thì muốn tách ra, đó là cái gốc của vấn đề dẫn đến đổ vỡ và hai bên không ký được tuyên bố chung.
    Về vấn đề thiết lập hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẵn sàng ký một tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chỉ riêng giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng Triều Tiên muốn phương án khác, muốn ký một hiệp ước hoà bình có tính giá trị pháp lý, tương tự Hiệp định Paris của Việt Nam. Đối với Triều Tiên, việc này rất có ý nghĩa bởi nếu có tuyên bố ấy, Triều Tiên mới có thể chuyển đổi và phát triển. Còn hiện trên bán đảo Triều Tiên chỉ có một hiệp định đình chiến, tức là vẫn đang tình trạng chiến tranh, tất cả lực lượng phải huy động cho quân đội nên không còn nguồn lực tham gia sản xuất hay các lĩnh vực khác.
    Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai tại Hà Nội vừa kết thúc mà hai bên không đạt được thoả thuận chung, nhưng đây vẫn ghi dấu là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tất cả các bên liên quan.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s