NVTĐTV phỏng vấn ông Lê Anh Dũng về đường bay thẳng Hoa Kỳ – Việt Nam

THS2018 – Đến đây chính là hồi chuông báo tử cao trào đấu tranh thật sự chấm dứt sau 44 năm móc tiền móc túi đồng hương mà vẫn vô tích sự.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s