Ban Tổ Chức Buổi Hội Luận – Cộng Đồng Việt Nam San Jose & LS. Hoàng Duy Hùng

Kính gửi Luật Sư Hoàng Duy Hùng,

Thay mặt cho Ban Tổ Chức, Báo CM Magazine, Chủ Nhiệm nhà báo Phạm Lễ, chúng tôi rất lấy làm cảm kích sau khi nhận được thông tin từ bên LS về việc chấp nhận tham dự buổi hội luận chính trị sẽ được tổ chức tại San Jose. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng LS là chưa kịp gửi thư-mời trực tiếp đến cho LS vì như đã thông báo từ trước, BTC dự định sẽ gửi thư-mời vào đầu tháng 3, 2019 sau khi chúng tôi có cơ hội thảo luận với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và có thêm thời gian soạn thảo một lá thư hoàn chỉnh để nêu rõ tính chất trung thực và thiện chí của chúng tôi về buổi hội luận tại San Jose.

Chúng tôi CM Magazine là tờ báo có bề dài lịch sử sinh hoạt trong Cộng Đồng Việt Nam tại Thành Phố San Jose. Tuy các cộng đồng của người Việt tại các TP lân cận và các hội đoàn, các tổ chức, đều sinh hoạt trên tinh thần độc lập nhưng phần lớn tất cả đều đoàn kết, thống nhất, và hiệp thông dưới sự lãnh đạo của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali, hiện thời chủ tịch là ông Nguyễn Ngọc Tiên.

Sau khi đã thảo luận cùng các bậc trưởng thượng và Ban Đại Diện Cộng Đồng. Chúng tôi CM Magazine, nhận trách nhiệm thành lập Ban Tổ Chức trong Cộng Đồng Việt Nam San Jose để đại diện cho toàn thể người Việt Tị Nạn Cộng Sản Miền Bắc Cali, dưới sự cố vấn và giám sát của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali, sẽ tổ chức buổi hội luận chính trị so sánh các phương thức đấu tranh cho Việt Nam và giải quyết những uẩn khúc, nghi vấn, mâu thuẫn giữa CDVNSJ và LS Hoàng Duy Hùng. Buổi hội luận sẽ hoạt động dưới hình thức “Town Hall Meeting”, các câu hỏi từ cộng đồng sẽ thông qua BTC và chuyển đạt đến LS. Tuy nhiên BTC sẽ soạn thảo vài câu hỏi quan trọng và sẽ được gửi đến LS một thời gian trước buổi hội luận.

Để bảo vệ danh dự cho Cộng Động Việt Nam San Jose và bảo tồn tinh thần tự do, dân chủ, văn minh và cấp tiến, BTC sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho LS được tham dự một buổi hội luận đầy công bằng với tinh chất bình luận chính trị theo đường lối xây dựng và đoàn kết.

Buổi hội luận dự trù sẽ tổ chức vào ngày:

Thứ Bảy Ngày 6 Tháng 4, 2019

Ban Tổ Chức và CDVNSJ trân trọng được đón tiếp LS Hoàng Duy Hùng tại San Jose. Cũng xin nhắc nhở, trong thời gian tới ngày hội luận, nếu có những thành phần tiếp tục đánh phá LS trên các diễn đàn, thì họ hoạt động theo tính cách cá nhân không đại diện cho Ban Tổ Chức.

Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới cho LS trong những ngày sắp tới.

Kính gửi,

Chris Le

CM Magazine
Phóng Viên & Biên Tập Viên
408- 667-7744
Dovesons@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s