Sân bay Vân Đồn. Chuẩn bị bước đầu cho Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn?

THS2018 – CCCĐ và Việt Tân ui lòng uống thuốc hạ áp huyết trước khi xem video. Ban quản trị THS2018 không chịu trách nhiệm về sự đột tử.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s