NPH2019_081: Góc nhìn thế sự thăng trầm Bolsa quân mạc vấn

Chuyện Bolsa với trò lừa muôn thuở xen lẫn tin vui của nước Mỹ và quan hệ ngoại giao Việt Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s