NPH2019_079: Góc nhìn Thiên Hạ Sự về trận chiến Việt Trung 17/2/1979 P3

Tại sao nhóm “Trung Quốc Trên hết” quyết tâm đòi thu hồi LSVN-15 tập? Vì lần đầu tiên trận đánh Việt Trung được đưa vào sử.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
http://youtube.com/thacmac52
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s