Bài phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Đức Huy – cựu tham mưu trưởng mặt trận Vị Xuyên.

Bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN VIỆT NAM, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao VN khẳng định rằng: Chúng ta tôn trọng lịch sử, sòng phẳng với lịch sử không có nghĩa là chúng ta kích động hận thù. Và đã là lịch sử thì phải nhìn nhận nó với sự thật đầy đủ.


Không thể quên cái ngày 17/2/1979, ngày mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra; ngày mà hàng ngàn con em chúng ta đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Nhắc để dân ta nhớ, để biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ; đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.


Chúng ta tôn trọng và ủng hộ con đường ngoại giao khôn ngoan, mềm mỏng, tôn trọng các nguyên tắc quốc tế. Nhưng chúng ta phải nhắc để thế hệ con cháu chúng ta hiểu, nhắc để nhân dân Trung Quốc hiểu về tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược này là sự thật không thể chối cãi và không thể để xương máu của nhân dân ta bị rơi một cách vô ích.

• bài phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Đức Huy – cựu tham mưu trưởng mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s