Trở về quê hương ước mơ của những người Việt Nam yêu nước

THS2018 – Nhân ANTV chiếu lại video “Ngày Trở Về” THS2018 xin phép nb NPH và ban quản trị KBCHN chiếu lại video dưới đây đã được thu hình tại trường quay HTV (tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, tpHCM) dịp này nb NPH đã trao Đại sứ Đặng Thế Hùng Phó chủ nhiệm UBNV trên 8 ngàn USD để xung vào quỹ Cộng đồng và chân bảo tháp tượng Phật Thích Ca được thỉnh về từ Ấn Độ. Mỗi kiều bào đóng góp đều nhận được giấy chứng nhận của UBNVVNVNONN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s