Muốn tiến bộ văn minh cần thay đổi tư duy

THS2018 – Cảnh này cần phải chấm dứt bằng cách xử lý phạt thật nặng bằng tiền và nhà tù.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s