Lễ tưởng niệm hai bà Trưng 3 tháng 10

—– Forwarded Message —–
From: Nguyen Downtown Renal Med <m.nguyen.drm@gmail.com>
To: nam Giang <luoiguomviet@yahoo.com
Cc: Anh Ngoc Ly DMD <alydmd@aol.com>; H. Ngo <huongthuy04@yahoo.com>
Sent: Sunday, February 10, 2019 7:06 AM
Subject: Re: Fw: Lễ Tưởng Niệm nhị vị anh hùng nữ kiệt Hai Bà Trưng

 Cảm ơn anh Nam Giang & H Ngo.
Trong ngày lễ tưởng niệm hai bà Trưng 3 tháng 10, kính mời quý bậc trưởng thượng, thân hào nhân Sĩ thắp nén hương để tưởng nhớ công ơn và gương  Nhị Vị.
“ Một xin rửa sạch nước thù,
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,
Ba kẻo oan ức lòng chồng,
Bốn xin vẻn vẹn sử công lênh này  “.

Hai ngàn năm giở lại trang sử cũ, qua  buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng, ta lại được đoàn kết ghi nhớ truyền thống quí báu của người Việt Nam là tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm và đặt Mission (Sứ Mệnh) của cộng đồng Quốc Gia Việt Nam Tự Do ưu tiên cho hậu thế noi gương tốt.

Kính thư,Mỹ Thanh cùng Quý CÔ HHNĐBHK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s