Đồng Cam Cộng Khổ ở Quốc Nội và Đòi Hỏi Công Bằng cho Thằng “Vua Rác” ở hải ngoại.

Isaiah 41:10 : “Chớ sợ,vì ta ở bên con,đừng mất tinh thần,vì ta là Đức Chúa Trời của con,sẽ làm con mạnh mẽ,ta sẽ giúp con,ta sẽ ủng hộ con bằng bàn tay công bình của ta.”(Isaiah 41:10 )

THA THỨ THÌ DỄ. NHƯNG TIN TƯỞNG MỘT LẦN NỮA THÌ KHÓ LẮM!

LTS(CM Magazine) – Theo dõi vụ kêu gào bị kỳ thị của thành phố San Jose với công ty Rác CWS của anh em ông David Dương và Victor Dương. Cũng như quan sát thất sự việc bất thường của những cá nhân hội đoàn, cụ ông, cụ bà dính máu ăn phần chưa từng bao giờ xuất hiện, MC Lệ Điệp vợ của một SQ/HQ khóa 17 hai vợ chồng này từng ra vào VN làm từ thiện dzỏm, mang danh chống cộng từng vác cờ biểu tình chống David Dương và VABA tại nhà hàng Dynasty như tên trốn quân dịch Vũ Huynh Trưởng tiếm danh to mồm là đại diện CĐ???

Vì sao tên công sức tu sĩ đái bậy Vũ Huynh Trưởng lại là kẻ hết sức ra mặt bảo vệ cho tên nghị Đại Việt gian Manh Nguyễn Tâm trong kỳ tranh cử vừa qua, mà ai cũng biết hắn là tay sai của CS Võ Văn Kiệt.

Vậy tên trốn quân dịch, công súc tu sĩ đái bậy, tiếm danh này đã nhận chỉ thị từ đâu mà phải “kết đoàn” với anh em nhà CWS là Victor Dương và David Dương cho bao nhiêu tiền?? để kéo nhau lên phiên họp của HĐTP ngày 15/1/2019 quậy phá ngõ hầu chứng tỏ là người Việt cứu người Việt, kể cả sự có mặt của tên nghị Đại Việt gian manh Nguyễn Tâm là kẻ từng viết về “ông David Dương là loại Việt Kiều về hốt rác Việt cộng đâm sau lưng chiến sĩ” đã biết là HĐTP sẽ kéo dài thời gian về câu chuyện CWS.

Nhưng chính tên nghị Đại Việt gian manh này đã lừa anh em David Dương vào tròng để Thị trưởng và HĐTP San Jose bất bình gạt CWS ra ngoài sau khi hết hạn thầu hiện nay.

Vì hắn chẳng có chút uy tín nào nữa thì làm sao che chở cho CWS? Kể cả nghị viên khu vực 4 cũng không mặn mà với CWS đã chống lại việc tái xét hợp đồng thầu rác phế thải này!!!

CM Magazine là một cơ quan truyền thông độc lập và tôn trọng sự thật nên đã sưu tập những ý kiến của một số truyền thông và cư dân trong thành phố nhằm giúp đọc giả hiểu rõ vấn đề.

https://thienhasu2018.com/2019/02/10/chua-den-nam-con-lon-ma-qui-chuc-sac-san-jose-da-lam-tro-heo-an-ban-nhuc-that/
Inline image

Vũ huynh Trưởng vận động đồng hương biểu tình chống David Dương

Inline image

Vũ huynh Trưởng ủng hộ David Dương, trong khi NV Diệp thế Lân bỏ phiếu chống David Dương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s