Ngày Tết ở Disneyland. Mulan’s Lunar New Year Procession at Disney California Adventure 2019

THS2018 – Sao cộng đồng người Việt không đưa ý kiến với ban giám đốc để đưa hình ảnh của Tết Việt Nam mà chỉ tính chuyện lừa đảo buôn hàng giả bán hận thù?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s