Đàm Vĩnh Hưng có Thẻ Xanh hay Quốc tịch Mỹ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cảm ơn khán giả Hải ngoại đã nghe anh “Trải Lòng” và nói gì trước những câu hỏi anh có Quốc Tịch Mỹ hay Thẻ Xanh ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s