NPH2019_051: Trung tâm y tế Michael Đào mừng Xuân Kỷ Hợi

Vượng khí mùa Xuân đến với bác sĩ Michael Đào vì đúng lúc khai mạc và chấm dứt không hề bị mưa. Trong khi quận Cam giao thừa và chuẩn bị đốt pháo lúc 12 giờ trưa thì bị mưa tại các chùa quận Cam và thương xá Phước Lộc Thọ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s