NPH2019_050: Hội HO cứu trợ TPB/QP và chủ tịch Việt Tân khai gì chấp cung hữu thệ?

Chỉ vì không tổ chức ĐNH 8/2018 hội HO và SBTN đàn tan vỡ – Vụ kiện của Nguyễn Thanh Tú Việt Tân bảo là thắng sao chủ tịch lại bị lấy khẩu cung lạ nhỉ?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
http://youtube.com/thacmac52
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s