NPH2019_049: Nhà báo Minh Tâm nói về diễn tiến vụ kiện của Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú đã lấy chấp cung chủ tịch đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm: Đông Tiến có thật hay không? Anh hùng Đông Tiến có hay không? Gây quỹ từ năm 1982 có phai thuế? ….v…v…
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
http://youtube.com/thacmac52
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s