NPH2019_020: Facebooker Phạm Xuân chúc tết cộng đồng mạng – P2


Ca sĩ Lệ Hằng lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội

Vui lòng đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của Thiên Hạ Sự tại “khung đỏ “subscribe” góc dưới bên phải hoặc
https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc
https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s